نمایندگی
شهرها
پشتیبانی
محصولات
فروش
محصولات
کتابخانه مذهبی
قرآن کریم (متن کامل، ترجمه، قرائت و ...)
 
نظرسنجی
سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی
گلچینی از دعاهای صحیفه سجادیه
صحیفه سجادیه / گلچینی از دعاهای صحیفه سجادیه

 

گلچینی از دعاهای صحیفه سجادیه 

 

 1. الحمدلله علی ماعرَّ فَنا مِن نفسِهِ و اَلْهَمَنا من شُكرِهِ.(دعای 1)

ستایش مخصوص خداست چرا كه بهرهای از معرفت خود را به ما ارزانی فرمود و از نعمت شكر خویش به ما الهام فرمود.

2. ... اَعْتِقْ رِقابَنا منَ نَقمتكِ و یا مَن لا تَفنی خزآئِنُ رَحمَتِه.(دعای5)

- خدایا - ما را از دوزخ انتقام خویش رهایی بخش. ای آن كسی كه گنجینههای رحمتاش پایانپذیر نیست.

3. وَ اكْفِنا حدَّ نوائب الزَّمانِ‌ و َشرَّ مصائدِ الشیطان.(دعای 5)

- پروردگارا - ما را از سختیهای حوادث عالم كفایت فرما و از شر و آسیب دامهای شیطان محفوظ دار.

4. وَ اجْعَل سلامهَ قلوبنا فی ذِكْرِ عَظَمتكِ‌ و فراغَ اَبدانِنا فی شُكر نِعْمَتكِ.(دعای 5)

- خدایا - سلامت دلهای ما را در یاد عظمت خود قرار ده و آسایش تن و صحت بدن ما را به شكر نعمت و سپاسگزاری خود بدار.

5. وَ امْلَأ لنا مِن حَسناتِنا صحائفنا.(دعای 6)

- پروردگارا - پرونده كردارمان را از حسنات آكنده ساز - و ما را در نزد آن فرشتگان با كردارهای زشتمان رسوا مكن. -

6. لا تَجْعَل لِشئٍ مِن جوارِحِنا نفوذاًً فی مَعصِیَتك.(دعای9)

- خدایا - هیچ یك از اندامهای ما را در راه معصیّتت قرار نده.

7. ... لا تبقی لنا سَیِّئَهُ نَستَوجبُ بها عِقابك.(دعای 9)

- الهی - كار بدی كه به وسیله آن مستوجب كیفر تو شویم برایمان باقی نگذار.

8. ... سَهِّل لنا عفوك بِمَنِّك، و اَجِرْنا مِن عذابِك بتجاوُزِك.(دعای 10)

- الهی - بر ما منت گذار و بخششت را بر ما آسان فرما، و با گذشت خود ما را از كیفرت رهایی بخش.

9. ... اِرحَمْ تَضَرُّعنا الیك، و اغنِنا اذ طَرَحنا اَنْفُسَنا بینَ یدَیْك.(دعای 11)

- خدایا - بر زاری و تضرع ما به درگاهت رحم كن، و چون خودمان را به تو سپردهایم، بینیازمان كن.

10. ... و اجْعَل خِتامَ ما تُحصی علینا كَتَبهُ اعمالِنا توبهً مقبولهً.(دعای 11)

- خدایا - پایان آنچه نویسندگان اعمال ما، بر میشمارند توبه مقبول قرار ده.

11. لا تَكْشِفْ عنّا سِتراً سَتَرْتَهُ علی رُؤس الأَشهاد یوم تبلیُ اخبار عِبادِك. (دعای 11)

- پروردگارا - روزی كه خبرهای بندگانت را میآزمایی، پوششی را كه با آن اعمال ما را پوشاندهای در برابر دیدگان گواهان برندار.

12. اَنَّ اِحتمالَ الجنایاتِ الفاحِشهِ لا یَتكادُك. (دعای 12)

- خدایا - تحمل جنایات زشت بر تو گران نمیباشد.

13. كُن لِدُعائی مجیباً، و مِن ندائی قریباً و لِتَضَرُّعی راحماً و لِصوتی سامعاً. (دعای 13)

- خدایا - اجابت كننده دعایم باش و به ندایم نزدیك و به تضرع و زاریم مهربان و به صدایم شنوا باش.

14. یامَنْ الی ذِكْرِ اِحسانِه یَفْزَعُ المُظْطَرُّون. (دعای 16)

ای - خدایی - كه بیچارگان بیاد احسان او فریاد و زاری میكنند.

15. یا اُنْسَ كُلِ مُستَوحِشٍ غَریبٍ و یا فَرَجَ كل مَكْروبٍ كئیبٍ. (دعای 16)

ای آرام دلهای متوحش سرگردان و ای گشایش دلهای اندوهگین و شكسته.

16. ... لا تَعرِض عنی قد اقبلتُ علیكَ و لا تَحْرِمْنی و قَد رغِبْتُ الیك. (دعای 16)

- خدایا - از من كه به سوی تو رو آوردهام روی مگردان، و با میلی كه به سوی تو آوردهام مرا محروم مگردان.

17. ... اَذِقْنی حَلاوَهَ المَغفِرَهِ وَ اجعَلنی طَلیقَ عَفوِكَ‌و عَتیقَ رَحمَتِكَ. (دعای 16)

- خدایا - شیرینی آمرزش را به من بچشان، و مرا رها شده بخشش و آزاد شده رحمتت قرار بده.

18. ...بَلِّغ بایمانی اَكمَل الایمانَ و اجْعَل یقینی افضل الیقین. (دعای 20)

- خدایا - ایمانم را به كاملترین درجه ایمان برسان و یقینم را بهترین یقین قرار ده.

19. و انْتَه بِنیَّتی الی اَحْسَنِ النیّات و بِعَمَلی اِلی اَحْسَنِ‌الأعمالِ. (دعای 20)

- پروردگارا - فرجام نیتم را بهترین نیتها بگردان و عملم را به بهترین اعمال برسان.

20. و استَعْمِلْنی بما تَسئَلُنی غداً عنهُ. (دعای 20)

- خدایا - مرا بكاری كه فردای قیامت از من درخواست میكنی وادار كن.

21. ... اِذا كان عُمری مَرْتَعَاً لِلشَّیطانِ فاقْبِضْنی اِلیك قَبْلَ اَنْ یَسْبِقَ مَقْتُكَ الی. (دعای 20)

- الهی - آنگاه كه عمرم چراگاه شیطان شود، پیش از آنكه دشمنی سخت تو به من رو آورد یا خشم تو محكم و پایدار گردد جانم را بگیر.

22. اللهم وَ انطِقْنی بالهُدی، و اَلْهِمْنِی التَّقوی و وَفِّقْنی لِلَّتی هیَ اَزْكی. (دعای 20)

- پروردگارا - زبانم را به هدایت گویا كن و به قلبم تقوی را الهام فرما، و بر آنچه پاكتر و پسندیدهتر است توفیقم ده.

23. اللهم اِنْ یَكُنِ النَّدَمُ توبهً اِلیكَ فَأنَا اَنْدَمُ النادِمِین. (دعای31)

- الهی - اگر پشیمانی در پیشگاه حضرتت توبه است پس من از همه پیشیمانترم.

24. و اِنْ یكُنِ الترْكُ لِمَعْصیتِك اِنابه‏ً‏ فَانَا اوّلُ المنیبینَ. (دعای 31)

- خدایا - اگر ترك گناه توبه محسوب میشود پس نخستین توبه كننده منم.

25. و اِنْ یَكُنِ الاِسْتِغفارُ حِطّهًً لِلذُّنوب فِانّی لَكَ‌ مِن المُستَغْفِرینَ. (دعای 31)

و اگر استغفار سبب ریختن گناهان است پس من در برابرت از استغفار كنندگانم.

26. اللهم لَك الحمدُ‌ علی سِتْرِك بعد عِلْمِكَ، و مُعافاتِكَ بَعْدَ خُبرِكَ(دعای 34)

- خدایا - شكر تو را سزاست در خطا پوشیت بعد از علمت، و در گذشتت بعد از آگاهیت.

27. كَم نهیٍ لَكَ قد اتَیْناهُ، و اَمْرٍ قَد وَ قَفْتَنا علیهِ فَتَعدَّیْناه. (دعای 34)

- خدایا - چه بسیار از نهیهای تو را ما مرتكب شدیم و چه بسیار از اوامر تو كه ما را بر آنها مطلع كردی تجاوز نمودیم.

28. وَ سَیِّئَهٍ اِكْتَسبْناها و خطیئهٍ اِرْتَكَبْناها. (دعای 34)

- خدایا - چه بسیار گناهانی كه كسب كردیم و چه خطاهایی كه مرتكب شدیم.

29. كنت المُطَّلِعَ علیها دُونَ النّاظِرین و القادِر علی اِعْلانها فَوقَ‌ القادرین. (دعای 34)

و تو بر آنها مطلع بودی اما ناظرین دیگر نمیدیدند، و تو برتر از همه قدرتمندان ،‌میتوانستی آنها را اعلان كنی.

30. فَاْجْعَل ما سَتَرْتَ مِن العَوْرَهِ و اَخْفَیْتَ مِنْ الدّخیلَهِ واعظاً لَنا... (دعای 34)

پس آنچه را از زشتیهای ما كه پوشانیدهای و از كمبودها كه پنهان داشتهای، پندی برای ما قرار ده.

31. ... و اكسرْ شَهوتی عَن كُلِّ مَحْرَمٍ وَ ازْوِ حِرصی عَن كُلِّ مَأثََمٍ. (دعای 39)

و میل و شهوت مرا نسبت به هر حرامی درهم بشكن و حرص مرا نسبت به هر گناهی نابود كن.

32. ... وَ اكْفِنا طُولَ الَأمَلِ، و قَصِِّره عنّا بِصدقِ العَمَلِ. (دعای 40)

- خدایا - ما را از آرزوهای دراز بازدار و با عمل درست، آرزوهای ما را كوتاه كن.

33. ... اَفْرِشْنی مهادَ كَرامَتِك و اَورِدنی شارِعَ رَحْمَتِك. (دعای41)

- پروردگارا - مرا بر خوان كرامت خود مهمان كن و به سرچشمههای رحمتت وارد گردان.

34. ... یا مَن یُثمِرُ الحَسَنَهَ حَتَّی یُنمیها و یَتجاوز عن السَیِّئهِ حَتی یعفیها. (دعای46)

ای آنكه حسنات را ثمر بخش میسازی تا رشد دهی و از گناهان در میگذری تا پنهانشان سازی.

35. فَاْلوَیلُ الدّائِم و لِمن جَنَحَ عَنكَ و الخَیْبَهُ الخاذِلَهُ لِمَن خابَ مِنك. (دعای46)

- خدایا - عذاب دائم برای كسی است كه از تو روی برگرداند و یأس ذلتبار از آن كسی است كه از درگاه تو نومید شود.

36. ... لا تُؤ اخِذْنی بِتَفْریطی فی جَنْبِك و تَعدّی طَوْری فی حُدودِك. (دعای47)

- پروردگارا - مرا در كوتاهی نسبت به حقوقت و تجاوز از حدودت و نافرمانی از احكامت مؤاخذه مكن.

37. اِن اَهْلَكْتَنی فَمنْ ذا الذّی یعْرِضُ لَك فی عبدك. (دعای48)

- خدایا - اگر هلاكم سازی چه كسی تواند در كار تو نسبت به بندهات اعتراض و یا درباره او سؤال كند.

38. ... انا الأسیرُ بِبلیَّتی المُرتَهِنُ بِعَمَلی. (دعای 53)

- خدایا - از این رو من اسیر گرفتاریهایم هستم و در گرو اعمال خویشم.

39. مَولایَ اِرْحَم كَبْوَتی لحرِّ وَ جْمعی وَ زَلَّهِ قَدَمی. (دعای 53)

ای سرور من، با صورت به زمین خوردنم و بر لغزش گامهایم رحم كن.

40. وَ اقْبض علی الصِدْقِ نَفْسیَ و اقْطَعْ من الدُّنْیا حاجَتی. (دعای 54)

 

- خدایا -، مرا در حال صدق و راستی بمیران و حاجتم به دنیا را قطع كن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No
ثبت نظر
نام
متن
تقویم تاریخ
۴ ۱۳۹۶ سه شنبه ۴ مهر

شماره سفارش

 

اوقات شرعی